Privātuma politika

Atrašanās vietas dati

Tīmekļa lietotne "Plaukstas lieluma Saldus" izmanto jūsu tālruņa atrašanās vietas datus, lai nodrošinātu spēles pamata funkcionalitāti — noteiktu, vai spēlētājs ir pietuvojies uzdevuma objektam, kā arī uzrādītu attālumu līdz tuvākajam uzdevuma objektam. Atrašanās vietas dati netiek sūtīti pa tīklu un paliek jūsu ierīcē. Tie netiek glabāti un izzūd, kad aizverat uzdevuma meklēšanas lapu.

Sīkdatnes

Tīmekļa lietotne "Plaukstas lieluma Saldus" neizmanto un neglabā sīkdatnes (cookies). Taču tiek izmantota līdzīga datu glabāšanas tehnoloģija — HTML5 vietējā krātuve jeb local storage, par ko var lasīt nākamajā sadaļā.

Vietējā krātuve

HTML5 vietējā krātuve jeb local storage tiek izmantota, lai saglabātu pašreizējo spēles stāvokli un iesniegtās atbildes. Tā ir pastāvīgā krātuve, tātad dati nepazūd un spēli var atsākt jebkurā brīdī. Pēc rezultātu apskatīšanas, spiežot "Beigt spēli", šie dati tiek notīrīti no jūsu ierīces.

Piekrišanas atsaukšana

Ja devāt savu piekrišanu vietējās krātuves izmantošanai, savu piekrišanu varat atsaukt, spiežot šeit.

Atpakaļ